Lượt truy cập: 19339252
Người online: 95

Họ và tên: Đặng Thị Bảo Trinh

Tên thường gọi: Đặng Thị Bảo Trinh

Ngày sinh: 28/3/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Nam, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non; luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nơi làm việc: Thị đoàn Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 2/9/2011

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không