Lượt truy cập: 28472201
Người online: 114

Họ và tên: Đặng Thị Bảo Trinh

Tên thường gọi: Đặng Thị Bảo Trinh

Ngày sinh: 28/3/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Nam, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non; luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Quảng Nam

Ngày vào đảng: 2/9/2011

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không