Người online: 2432

Họ và tên: Dương Văn Phước

Tên thường gọi: Dương Văn Phước

Ngày sinh: 29/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 3/2/1994

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không