Lượt truy cập: 28418588
Người online: 180

Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - tín dụng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Cam pu chia

Nơi làm việc: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/4/1984

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không