Lượt truy cập: 28605452
Người online: 246

Họ và tên: Vũ Đại Thắng

Tên thường gọi: Vũ Đại Thắng

Ngày sinh: 4/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế đối ngoại, luật, ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày vào đảng: 26/5/2005

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không