Lượt truy cập: 28524721
Người online: 436

Họ và tên: Lê Đào An Xuân

Tên thường gọi: Lê Đào An Xuân

Ngày sinh: 9/1/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ sư quản lý môi trường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý môi trường

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 24/9/2011

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không