Người online: 252

Họ và tên: Lê Văn Thìn

Tên thường gọi: Lê Văn Thìn

Ngày sinh: 20/8/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 29/3/2005

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không