Lượt truy cập: 28418256
Người online: 152

Họ và tên: Phạm Đại Dương

Tên thường gọi: Phạm Đại Dương

Ngày sinh: 6/2/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hóa học, ngân hàng; Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày vào đảng: 15/11/2005

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không