Lượt truy cập: 28499941
Người online: 304

Họ và tên: Đỗ Chí Nghĩa

Tên thường gọi: Đỗ Chí Nghĩa

Ngày sinh: 5/1/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý xã hội, báo chí; Phó Giáo sư,Tiến sĩ chuyên ngành báo chí

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày vào đảng: 22/11/1995

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không