Người online: 768

Họ và tên: Nguyễn Thúy Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Anh

Ngày sinh: 7/12/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành luật công và hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch APF (nhiệm kỳ 2019-2022); Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 4/9/1994

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không