Lượt truy cập: 26213430
Người online: 989

Họ và tên: Đàng Thị Mỹ Hương

Tên thường gọi: Đàng Thị Mỹ Hương

Ngày sinh: 24/6/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chăm

Tôn giáo: Bà-la-môn

Quê quán: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 29/9/2001

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không