Lượt truy cập: 28445208
Người online: 155

Họ và tên: Nguyễn Đình Khang

Tên thường gọi: Nguyễn Đình Khang

Ngày sinh: 23/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày vào đảng: 13/11/1995

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không