Lượt truy cập: 15416111
Người online: 57

Họ và tên: Đinh Việt Dũng

Tên thường gọi: Đinh Việt Dũng

Ngày sinh: 10/9/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Nơi làm việc: Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 5/2/2001

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không