Lượt truy cập: 28359464
Người online: 466

Họ và tên: Đinh Việt Dũng

Tên thường gọi: Đinh Việt Dũng

Ngày sinh: 10/9/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày vào đảng: 5/2/2001

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không