Lượt truy cập: 15683893
Người online: 287

Họ và tên: Đỗ Văn Chiến

Tên thường gọi: Đỗ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không