Lượt truy cập: 26213461
Người online: 997

Họ và tên: Trần Đức Thuận

Tên thường gọi: Trần Đức Thuận

Ngày sinh: 20/9/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 22/12/1987

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không