Người online: 891

Họ và tên: Phạm Phú Bình

Tên thường gọi: Phạm Phú Bình

Ngày sinh: 12/3/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế thương mại; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học quản lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/12/2000

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không