Lượt truy cập: 28605032
Người online: 258

Họ và tên: Đặng Xuân Phương

Tên thường gọi: Đặng Xuân Phương

Ngày sinh: 25/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Pháp); Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/9/2003

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không