Người online: 3089

Họ và tên: Trần Quốc Quân

Tên thường gọi: Trần Quốc Quân

Ngày sinh: 2/10/1987

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 20/10/2011

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không