Người online: 2774

Họ và tên: Tao Văn Giót

Tên thường gọi: Tao Văn Giót

Ngày sinh: 16/8/1990

Giới tính: Nam

Dân tộc: Lự

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Lư, huyện Tam Đường , Lai Châu

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt

Nghề nghiệp, chức vụ : Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Nơi làm việc: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 15/6/2011

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không