Người online: 1788

Họ và tên: Hoàng Văn Bình

Tên thường gọi: Hoàng Văn Bình

Ngày sinh: 30/11/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Khu 6, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên , Lai Châu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự binh chủng hợp thành

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 1/12/1993

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không