Người online: 867

Họ và tên: Chu Thị Hồng Thái

Tên thường gọi: Chu Thị Hồng Thái

Ngày sinh: 21/11/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 31/5/2011

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không