Lượt truy cập: 17674414
Người online: 239

Họ và tên: Trần Sỹ Thanh

Tên thường gọi: Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán; Thạc sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nơi làm việc: Kiểm toán Nhà nước

Ngày vào đảng: 3/6/1995

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không