Lượt truy cập: 23816722
Người online: 337

Họ và tên: Hà Đức Minh

Tên thường gọi: Hà Đức Minh

Ngày sinh: 28/4/1987

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy SiMaCai

Nơi làm việc: Huyện ủy SiMaCai

Ngày vào đảng: 6/3/2009

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không