Lượt truy cập: 28499505
Người online: 217

Họ và tên: Hà Đức Minh

Tên thường gọi: Hà Đức Minh

Ngày sinh: 28/4/1987

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy SiMaCai, tỉnh Lào Cai

Nơi làm việc: Huyện ủy SiMaCai

Ngày vào đảng: 6/3/2009

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không