Lượt truy cập: 28605225
Người online: 293

Họ và tên: Đặng Xuân Phong

Tên thường gọi: Đặng Xuân Phong

Ngày sinh: 8/7/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (chuyên ngành quản trị kinh doanh công nghiệp), Học viện Hành chính Nhà nước (chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước); Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Lào Cai

Ngày vào đảng: 3/2/1999

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không