Người online: 861

Họ và tên: Lê Thị Hà

Tên thường gọi: Lê Thu Hà

Ngày sinh: 26/11/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn An, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tiếng nước ngoài; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý chính sách công

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/5/2003

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không