Lượt truy cập: 28524517
Người online: 330

Họ và tên: Trần Đình Văn

Tên thường gọi: Trần Đình Văn

Ngày sinh: 17/6/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hương Vinh, huyện Hương Trà , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 4/7/1994

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không