Người online: 940

Họ và tên: Nguyễn Tạo

Tên thường gọi: Nguyễn Tạo

Ngày sinh: 16/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang (trước đây là xã Vinh Thái) , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 30/4/1993

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không