Lượt truy cập: 28299947
Người online: 275

Họ và tên: Lâm Văn Đoan

Tên thường gọi: Lâm Văn Đoan

Ngày sinh: 30/1/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học, Tiến sĩ Xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 26/1/2011

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không