Lượt truy cập: 28445134
Người online: 156

Họ và tên: Phan Đình Trạc

Tên thường gọi: Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh, luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

Nơi làm việc: Ban Nội chính Trung ương

Ngày vào đảng: 4/8/1980

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không