Lượt truy cập: 28359699
Người online: 162

Họ và tên: Phạm Đình Thanh

Tên thường gọi: Phạm Đình Thanh

Ngày sinh: 10/9/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 29/11/1987

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không