Người online: 2833

Họ và tên: Lý Anh Thư

Tên thường gọi: Lý Anh Thư

Ngày sinh: 5/5/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 13/7/2005

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không