Lượt truy cập: 28359815
Người online: 166

Họ và tên: Đỗ Thanh Bình

Tên thường gọi: Đỗ Thanh Bình

Ngày sinh: 15/3/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trí Phải, huyện Thới Bình , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Kiên Giang

Ngày vào đảng: 19/9/1990

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không