Người online: 3284

Họ và tên: Hà Quốc Trị

Tên thường gọi: Hà Quốc Trị

Ngày sinh: 18/2/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phương Khoan, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành báo chí

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày vào đảng: 9/10/1990

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không