Lượt truy cập: 28445141
Người online: 156

Họ và tên: Đỗ Ngọc Thịnh

Tên thường gọi: Đỗ Ngọc Thịnh

Ngày sinh: 10/1/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Luật sư, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày vào đảng: 27/12/1999

Đoàn ĐBQH: Khánh Hoà

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không