Người online: 2049

Họ và tên: Ngô Văn Tuấn

Tên thường gọi: Ngô Văn Tuấn

Ngày sinh: 2/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính tín dụng; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Nơi làm việc: Kiểm toán Nhà nước

Ngày vào đảng: 6/11/1998

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không