Lượt truy cập: 28524525
Người online: 317

Họ và tên: Đặng Bích Ngọc

Tên thường gọi: Đặng Bích Ngọc

Ngày sinh: 29/9/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế và luật quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 19/5/2011

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không