Lượt truy cập: 15387604
Người online: 255

Họ và tên: Đặng Bích Ngọc

Tên thường gọi: Đặng Bích Ngọc

Ngày sinh: 29/9/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế và luật quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 19/5/2011

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không