Lượt truy cập: 28418252
Người online: 147

Họ và tên: Hoàng Đức Chính

Tên thường gọi: Hoàng Đức Chính

Ngày sinh: 16/5/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn , Hoà Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nơi làm việc: Huyện ủy Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 14/7/2006

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không