Người online: 3011

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Yến

Ngày sinh: 14/8/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa , Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày vào đảng: 5/10/1993

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không