Lượt truy cập: 15387512
Người online: 222

Họ và tên: Đỗ Văn Yên

Tên thường gọi: Đỗ Văn Yên

Ngày sinh: 10/7/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chuẩn đô đốc, Chính ủy Vùng 2, Quân chủng Hải quân

Nơi làm việc: Vùng 2 Quân chủng Hải quân

Ngày vào đảng: 7/10/1988

Đoàn ĐBQH: Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không