Người online: 3701

Họ và tên: Trần Anh Tuấn

Tên thường gọi: Trần Anh Tuấn

Ngày sinh: 2/7/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hoá , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý công nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 15/10/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không