Lượt truy cập: 23823188
Người online: 205

Họ và tên: Trần Thị Diệu Thúy

Tên thường gọi: Trần Thị Diệu Thúy

Ngày sinh: 8/3/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Bến Nghé, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 9/11/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không