Người online: 253

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sang

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Sang

Ngày sinh: 9/10/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Qui Đức, huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 2/9/1990

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không