Người online: 283

Họ và tên: Phạm Khánh Phong Lan

Tên thường gọi: Phạm Khánh Phong Lan

Ngày sinh: 17/5/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Khánh Thành, thành phố Nha Trang , Khánh Hoà

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành dược

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội dược học Việt Nam; Chủ tịch Hội dược học Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội đông y Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường vụ Hội hóa học Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Hội đồng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 29/6/2006

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không