Lượt truy cập: 21901255
Người online: 391

Họ và tên: Tô Thị Bích Châu

Tên thường gọi: Tô Thị Bích Châu

Ngày sinh: 1/6/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành dược, kinh tế - chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/2/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không