Lượt truy cập: 1235331860
Người online: 682

Họ và tên: Tô Thị Bích Châu

Tên thường gọi: Tô Thị Bích Châu

Ngày sinh: 1/6/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành dược, kinh tế - chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Quận ủy Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 1/2/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không