Lượt truy cập: 28604484
Người online: 97

Họ và tên: Đỗ Đức Hiển

Tên thường gọi: Đỗ Đức Hiển

Ngày sinh: 14/9/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Thụy Sỹ

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 27/10/2005

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không