Lượt truy cập: 19501925
Người online: 477

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Tên thường gọi: Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh: 26/11/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngân hàng và thị trường tài chính; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 27/12/2001

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không