Lượt truy cập: 28300341
Người online: 299

Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 19/7/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh; Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Thụy Điển

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/1/1994

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không