Người online: 3482

Họ và tên: Lê Tiến Châu

Tên thường gọi: Lê Tiến Châu

Ngày sinh: 5/10/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủy Hải Phòng

Ngày vào đảng: 7/1/1998

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không