Người online: 6845

Họ và tên: Lã Thanh Tân

Tên thường gọi: Lã Thanh Tân

Ngày sinh: 2/10/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Chuyên trách thành phố Hải Phòng, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Ngày vào đảng: 24/2/1994

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không