Lượt truy cập: 26393766
Người online: 203

Họ và tên: Đỗ Văn Hiến

Tên thường gọi: Đỗ Mạnh Hiến

Ngày sinh: 10/11/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đặng Cương, huyện An Dương , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Thanh vận; Đại học chuyên ngành luật, hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng

Nơi làm việc: Thành ủy Hải Phòng

Ngày vào đảng: 25/6/1990

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không